Профільні комітети

 • Комітет зі стратегії та інвестицій

  Проводить аналіз та надає Наглядовій раді рекомендації з таких питань:
  • стратегічні цілі Групи, включаючи її поточну та майбутню діяльність;
  • проекти з придбання та об’єднання компаній;
  • інвестиційні проекти, бюджет яких перевищує 20 мільйонів доларів США.
 • Комітет із промислової безпеки та екології

  Підтримує найкращі стандарти у сфері охорони здоров’я, безпеки праці та охорони довкілля в рамках усієї Групи.
  • Розробляє та впроваджує стратегію промислової безпеки та екології Групи та керує цією роботою.
  • Бере участь в основних проектах у сфері промислової безпеки та екології, включаючи аналіз та затвердження планів і бюджетів.
  • Розробляє та впроваджує надійну систему управлінської звітності з питань промислової безпеки та екології за найкращими світовими стандартами.
  • Аналізує результати та попередні висновки розслідувань нещасних випадків зі смертельними наслідками та інших випадків, що призвели до шкоди здоров’ю людей або довкілля як на виробництві, так і поза його межами.
  • Виявляє фактичні причини загибелі людей та нещасних випадків і готує планів заходів, спрямованих на зведення ризику до мінімуму в майбутньому.
  • Організовує планові та позапланові візити на підприємства для перевірки того, як насправді виконуються правила промислової безпеки та захисту довкілля на виробництві.
 • Аудиторський і фінансовий комітет

  Аналізує діяльність та надає підтримку службі внутрішнього аудиту Групи.
  • Готує фінансову звітність, включаючи рекомендації, що стосуються змін облікової політики Групи.
  • Надає рекомендації щодо кандидатів у зовнішні аудитори.
  • Розвиває відносини із зовнішніми аудиторами.
  • Аналізує системи внутрішнього контролю Групи та процедур управління ризиками, включаючи рекомендації щодо їх удосконалення.
  • Аналізує та підтримує системи внутрішнього аудиту.
  • Контролює дотримання законодавства та стандартів ведення господарської діяльності.
  • Надає рекомендації Наглядовій раді щодо затвердження фінансової звітності Групи.
 • Комітет із компенсацій і призначень

  • Розробляє засади визначення винагороди членам Наглядової ради та вищим керівникам Групи, включаючи генеральних директорів підприємств Групи.
  • Відповідає за умови трудових договорів із зазначеними вище посадовцями.
  • Надає рекомендації Наглядовій раді щодо звільнення та призначення нових членів Наглядової ради.
  • Надає рекомендації Наглядовій раді щодо основних показників діяльності та річних премій для вищого керівництва компанії.
  • Реалізує політику наступництва в Групі.
  • Розробляє системи мотивації, оцінки та винагородження у Групі.