Железнорудната суровина (ЖРС) – това са съдържащите желязо материали, подготвени за по-нататъшната им преработка в чугун, директно-редуцирана стомана (DRI) и феросплави. Железнорудната суровина се получава от желязната руда – скала, съдържаща в себе си такова количество желязо, което прави изгодна самата преработка на рудата.
 

Класификация и приложение на желязната руда

Основните видове ЖРС са:

 • Железорудният концентрат е продукт от обогатяване на рудата, чиито съдържание на елементи и минералогичен състав отговарят на изискванията за по-нататъшна металургична преработка. Концентратът се доставя под формата на стоков продукт и се използва в качеството на полуфабрикат за производството на доменни пелети и пелети за метализация. Освен това, концентратът може да се използва и за производството на желязосъдържащи брикети. Счита се, че една от перспективните насоки на развитие на доменното производство е усвояването на технологии за инжектиране на желязоруден концентрат през дюзите на пещта (заедно с въглища на прах или самостоятелно), което позволява в значителна степен да се замени агломерираната ЖРС.
 • Пелети –материал, извличан от фина (праховидна) руда и фино смлени концентрати чрез пелетизиране и втвърдяване посредством индукция или без нея. Доменните пелети със съдържание на желязо не по-малко от 62% се използват за производството на чугун в доменни пещи. Късовете за метализация от допълнително обогатен концентрат са със съдържание на желязо не по-малко от 66% и се използват най-вече за производството на директно редуцирана стомана (DRI, HBI).
 • Агломерат – синтерован материал, предназначен за топене в доменна пещ и получаван чрез спичане на руда, варовик, дребни късове кокс, пресяване на агломерата и доменния прах в специални машини за синтероване на ленти. Качеството на агломерата зависи от съдържанието на желязо, якостта, степен на разрушението при нагряване и редукция доменната пещ.

Производство на железорудна суровина

Желязото в рудата е под формата на оксиди или соли, свързани с безрудна скала. По света се добиват повече от 10 разновидности на желязна руда, като това най-вече са:

 • Магнитен железен окис (магнетит) – съдържа желязо под формата на окис Fe3O4. Черна на цвят руда, чието съдържание на Fe достига 60-65%, понякога и 70%. Това е най-богатата руда. Наименованието ѝ произтича от нейните магнитни свойства.
 • Червена руда (хематит) съдържа желязо под формата на окис Fe2О3. Рудата е червена на цвят, съдържанието на Fe е около 50-60%. Това е една от най-добрите железни руди: лесно възстановима, с малък процент на съдържание на сяра и фосфор.
 • Кафява желязна руда (лимонит) – съдържа желязо под формата на хидратиран окис. Най-разпространените от тях са лимонит (2Fе203 х ЗН2О) и гьотит (Fe203 х H20). Това са много често срещани руди. Най-често са във вид на плътни късове, но могат да бъдат и прахообразни. Съдържанието на желязо в тях варира от 40 до 55%. Съдържанието на вредни примеси, по правило, е незначително. Някои руди съдържат по-големи количества фосфор и арсен.
 • Сидерити (FeC03) – най-бедните руди. Съдържанието на желязо в тях варира от 35 до 48%. Запасите от тези руди са незначителни.

Безрудната скала се състои от силициев двуокис (кремък) SiO2, алуминиев окис Al2O3, понякога съдържа и варовити съединения. Освен това, в безрудната скала има и вредни примеси: сяра, фосфор, арсен и цинк. Съставът и качеството на безрудната скала са от голямо значение, тъй като те влияят на избора на флюс (топилка), неговото количество, а също и на количеството разходвано топливо при преработката.

Желязната руда се добива в рудници и кариери, след което се доставя в специални минно-обогатителни комбинати (МОК) за подготовка и обогатяване. В тях рудната маса преминава през няколко етапа:

 • Трошене и смилане – намаляване размерите на късовете руда чрез смачкване, стриване, разцепване или удар. За тази цел се използват трошачки и мелници.
 • Обогатяване (сепарация и флотация) – повишаване съдържанието на полезния елемент в рудата и намаляване съдържанието на безрудната маса и на вредните примеси. За обогатяване на желязната руда основно се прилага магнитният метод.
 • Филтрация – отстраняване на излишната технологична влага от концентрата.
 • Производство на пелети – формиране на желязорудната суровина в късове с определен размер, необходим за нормалната работа на доменната пещ. При производството на рудните късове концентратът предварително се смесва с флюсовете, свързващите вещества, гранулира се (спичане в късове), след което се изпича.
 • Складиране и експедиция.

 

Купете желязна руда от производителя

Метинвест е в десетката най-големи световни производители на желязна руда. Добивът и обогатяването на железни руди се извършва в украинските минно-обогатителни комбинати, базирани в находището край град Кривой рог, Украйна. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин